Harmony Massage

Återkoppling -The Reconnection

Reconnection betyder återkoppling, och det är precis vad det är. Det är en speciell behandling som” kopplar ihop dig”  med den du egentligen är. Behandlingen förstärker förbindelsen med ditt högre medvetande, eller högre jag och hjälper dig att hitta dig själv. Du får hjälp att utvecklas till den du egentligen är tänkt att vara i det här livet, bortom alla rädslor som bromsar dig. Du får hjälp att hitta din egen väg.

Behandlingen kopplar också ihop dig med jorden och allt levande på den och övriga delar av universum.

Reconnection är något man gör bara en gång i livet. För att du ska värdesätta och kunna ta emot den gåva som det innebär är priset för reconnection satt till 333 euro. (Vid en kurs på 10kr = 1 euro blir det 3 330 kr). Gåvan är egentligen redan din, men eftersom du glömt bort den, eller tappat kontakten med den, har du inte tillgång till den.

Behandlingen utförs i två delar vid två olika tillfällen med minst ett dygns mellanrum och högst 3 dygn emellan.

Här kan du läsa om min egen upplevelse efter att ha fått The Reconnection:

Det kändes som om ett filter, som tidigare hindrat mig från att se klart, lyftes bort. Det som tidigare varit diffust, och som jag bara anat, blev helt klart. Jag upplevde att jag såg tydligt vilken som var min väg i livet. Jag kände ett stort inre lugn och en stor tillfredställelse av att veta att jag var inne på rätt väg. En följd av detta är också att det blivit lättare att välja bort sådant som inte är i linje med min väg.

Jag fick också en känsla av lugn. Jag upptäckte att jag inte var orolig i många situationer där jag tidigare oroat mig, eller varit nervös.

Kanske har jag även fått en högre intellektuell förmåga. Jag märker i alla fall att jag läser snabbare och lättare kan sätta mig in i, och få överblick över komplexa ämnen.

Det har effektiviserat mina behandlingar avsevärt. Det jag tidigare behövde 90 minuter för att uppnå med hjälp av massage och reiki healing (som jag använde mig av förut) räcker det nu oftast med 60 minuter.

Det har även satt fart på min egen psykologiska och andliga utveckling. Min intuition har blivit starkare och jag upplever mig själv som mer klarsynt. (Dock inte mindre närsynt, inte än i alla fall! Jag behöver fortfarande mina glasögon!)

Jag känner att allt detta är en process som jag är mitt uppe i, och som hela tiden fortgår.